Privacy

Privacy Statement IBOR Trainingen

Er wordt door ons verschil gemaakt tussen gegevens van opdrachtgevers en cursisten.

CONTACTPERSOON

Bij aanvraag voor een training vragen wij contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) om contact op te kunnen nemen voor offerteaanvraag, inschrijving of andere contactvragen.

CURSIST

Aan de cursist vragen we persoonsgegevens (voorletters, naam woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres). Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Deze gegevens hebben wij nodig voor op de presentielijst. Dit om te kunnen identificeren of de persoon die de cursus bijwoont ook daadwerkelijk de persoon is die is aangemeld voor de cursus. Anders zou iedereen zomaar bij een cursus aan kunnen schuiven! Zonder persoonsgegevens kun je niet deelnemen en kunnen wij geen bewijs tot deelname overhandigen.

BEWAREN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens die verstuurd worden via website en/of e-mail worden bewaard in een veilige omgeving, alleen toegankelijk voor medewerkers van IBOR Trainingen. Gegevens worden bewaard gedurende de cursus en daarna terug gegeven aan opdrachtgever of vernietigd.

PRIVACYRECHTEN

Iedere cursist heeft recht op inzage in zijn persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van persoonsgegevens te vragen.

PRIVACY OFFICER

Binnen IBOR Trainingen is een officer aangesteld om de werkwijze van IBOR Trainingen te waarborgen. Heb je vragen neem dan gerust contact op met Lies van de Kerkhof, lies@ibor.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *